Deze tentoonstelling was te zien van 11 mei t/m 29 juni 2014

 

… terwijl de dingen nog van alles zeiden …

In samenwerking met het Historisch Museum Hengelo presenteert Zaal Zuid Kunstpodium een tentoonstelling met materiaal uit het Historisch Museum en uit de kunstcollectie van de gemeente Hengelo.

 

De tentoonstelling … terwijl de dingen nog van alles zeiden … belicht vanuit het perspectief van de beeldende kunst het cultuurhistorisch begrip ‘’erfgoed’’. De collectiestukken uit het Historisch Museum die hiervoor zijn gebruikt, bestaan hoofdzakelijk uit objecten, gebruiksvoorwerpen en beeldmateriaal uit het fotoarchief. De werken uit de kunstcollectie van de gemeente Hengelo die voor de tentoonstelling gekozen zijn, komen uit de periode van de vroege jaren vijftig tot aan ongeveer 1990. Het gaat om schilderijen, grafiek, tekeningen en klein plastiek. Bij de selectie van stukken en werken uit de beide collecties, heeft Zaal Zuid zich behalve door overeenkomsten in tijd, plek en omgeving, laten leiden door het perspectief van kijken, beeld (vorming), verwondering en verbeelding dat eigen is aan de beeldende kunst.

'De maaier' - A. Stronks/Fotoarchief Historisch Museum Hengelo-Bankastraat

Ets G. Grote-Willink/Fotoarchief Historisch Museum Hengelo-Prinses Beatrixstraat

 

Door het materiaal, uit de beide collecties, zich tot elkaar te laten verhouden kunnen ze elkaar wederzijds gaan beïnvloeden. Het historisch materiaal uit het geheugen van Hengelo verrijkt de kunstwerken uit de gemeentelijke collectie met het maatschappelijk perspectief van de tijd waarin ze ontstonden. Soms levert dat herkenning op, soms bevreemdt het ook, zodat het algemeen bekende beeld dat we van de gebeurtenissen en kunst uit een bepaalde tijd hebben, rafels krijgt. Andersom geldt hetzelfde; bijvoorbeeld als we in een kleurig abstract schilderij het patroon van het welbekende stiepelteken herkennen en de functie en betekenis van dit Twentse erfgoed minder aan een specifieke tijd gebonden blijkt, dan tot nu toe gedacht.

 

Het resultaat van de gevolgde werkwijze, waarbij cultureel erfgoed vanuit het perspectief van de beeldende kunst benaderd wordt, is dat het nieuwe betekenissen en een nieuwe gelaagdheid kan krijgen. Tegelijkertijd maakt het beleefbaar dat beeldende kunst zijn inspiratie vindt in de culturele, sociale en economische dagelijksheid van een bepaalde tijd en van daaruit beter begrepen kan worden. Bovendien leidt het er ook toe, dat kunstwerken die door bepaalde definities en opvattingen uit de wereld van de beeldende kunst, doorgaans niet tot de topstukken van de kunstcollectie worden gerekend, opeens waardevol en relevant kunnen zijn. Ze worden onderdeel van een nieuw of ander verhaal.

 

… terwijl de dingen nog van alles zeiden … is opgebouwd uit ensembles waarin verschillende historische objecten, gebruiksvoorwerpen, foto’s en beeldende kunst in een bepaalde samenhang worden gepresenteerd. Die samenhang kan helder en volgbaar zijn, maar evenzeer associatief en bevragend. Ieder ensemble heeft een min of meer thematisch uitgangspunt. Soms is dat verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van de stad Hengelo, zoals in het ensemble rondom verwoesting, wederopbouw, architectuur en stadsplanning. Andere ensembles richten zich meer op algemene thema’s, bijvoorbeeld rondom arbeidsethos, optimisme en heroïek.

 

Bij de tentoonstelling is in samenwerking met CREA Centrum voor Kunsteducatie en het Historisch Museum Hengelo een educatief programma samengesteld voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Met o.a. werken van de kunstenaars: Jan Berfelo, Klaas Bernink, Jan Boers, Frans Bolscher, Marie Bot, Jozef de Bot, Dick Cassée, Johan Haanstra, Rob Hilgersom, Myrna Joy Hofman, Riemko Holtrop, Tonny Huizing , Ellen Jens, Wim Kamphuis, Jan van der Leest, Willem van Oostrom, R. de Balbian Vester-Bolderhey, Margriet Roorda, Roland Sips, Martin Stolk, Arie Stronks, Bert de Wilde en Theo Wolvecamp.

 

Concept en samenstelling:  

Johan van der Veen, tentoonstellingsmaker Zaal Zuid

 

In samenwerking met:

Historisch Museum Hengelo

CREA Centrum voor Kunsteducatie

 

Met medewerking van:  

Rob von Piekartz, beheerder kunstcollectie Gemeente Hengelo