ArchiefArk

11 september t/m 23 december 2022

 

Hengelo, en deze regio, is in sterke mate door industrialisatie bepaald, dit vanaf het midden van de 19de eeuw. Bedrijven zoals Hazemeijer, Stork en HEEMAF zijn hiervan aansprekende voorbeelden; hun invloed gold zeker niet alleen voor Hengelo en de regio. Ook nationaal en internationaal waren en zijn ze van betekenis.

 

Die geschiedenis van deze bedrijven is ook nu nog af te lezen aan oude fabriekscomplexen en terreinen in Hengelo. Sommige daarvan zijn herontwikkeld met inachtneming van haar historische betekenis. Oyfo prijst zich gelukkig sinds 2021 op het voormalig Hazemeijer complex gehuisvest te zijn. Immers Oyfo Techniekmuseum beheert een belangrijke collectie industrieel erfgoed van deze bedrijven en anderen. Dit erfgoed bestaat uit grote werkende machines tot kleine onderdelen en andere objecten en een uitgebreid archief. Een selectie daarvan wordt bij Oyfo Techniekmuseum gepresenteerd.

 

Oyfo heeft naast het techniekmuseum ook een kunstpodium. In de programma’s van Oyfo Kunstpodium komt onder andere onderzoek aan bod over hoe dit industrieel erfgoed, dat technisch en functioneel van aard is, maar ook van historisch belang, zich kan verhouden tot die van de beeldende kunst en kunstpraktijk.

 

Oyfo Kunstpodium heeft onder de titel ArchiefArk vijf kunstenaars uitgenodigd om onderzoek te doen naar archiefmateriaal dat opgeslagen ligt in de depots en archieven van Oyfo Techniekmuseum. Het programma maakt ook dat dit archiefmateriaal zo wordt ontsloten en publiekelijk wordt gemaakt.

 

Pier van Dijk, Renata de Frankrijker, Ria Geerdink, Ole Nieling en Marnix van den Berg hebben allen een affiniteit met archieven en archivering, brononderzoek en het ontwikkelen van concepten. De resultaten van dit onderzoek zullen in installatieachtige presentaties worden geëxposeerd.

 

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van ‘’Stimuleringsregeling beeldende kunst en vormgeving’’ Gemeente Hengelo

 

Meer over onderstaande kunstenaars is te lezen op de websites:
Renata de Frankrijker
Ole Nieling