Geluidsinstallaties BROM en Piano / Forte

23 april t/m 28 augustus 2022

 

De unieke samenwerking tussen de kunstenaars Mariska de Groot en Mike Rijnierse was te zien in hun geluidsinstallaties BROM en Piano / Forte.

 

De opstelling van de twee geluidswerken maakt dat deze ook op elkaar inwerken en beïnvloeden. De Groot en Rijnierse hebben op basis hiervan een nieuwe geluidscompositie gemaakt waarmee de beide werken een onderlinge relatie aangaan.

BROM
Mariska de Groot

In haar geluidsinstallatie maakt Mariska de Groot gebruik van de techniek die in de bromtol aanwezig is. Langs een krans van metalen rieten die aan de onderzijde van de tol is bevestigd stroomt lucht dat de rieten doet trillen wat resulteert in verschillende tonen. De tollen worden via een digitale compositie aangestuurd, zo ontstaan er wisselende geluidsvelden in de ruimte met subtiele veranderingen in toonhoogte en geluidsvolume. Door tussen de tollen te bewegen worden bezoekers een deel van deze dynamische klankwereld.

 

De installatie BROM is tot stand gekomen vanuit een kunstopdracht van Oyfo aan Mariska de Groot. BROM was te zien vanaf 7 oktober 2021 tot en maart 2022.
Oyfo Kunstpodium heeft aan Mariska de Groot gevraagd om hierna als gastcurator op te treden: zij heeft voorgesteld om het werk Piano / Forte van Mike Rijnierse (in samenwerking met Rob Bothof), samen met haar installatie BROM te presenteren.

BROM is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

 

 

 

Website:

Mariska de Groot

Piano / Forte
Mike Rijnierse & Rob Bothof

Piano / Forte is een klanksculptuur waarin twee kale pianoharpen als slingers in de lucht zwaaien. In de piano’s meet een versnellingsmeter variaties van de verschillen in deze slingerende beweging. Via aangepaste software worden de bewegingen omgezet in geluidsfrequenties. Deze frequenties worden teruggestuurd naar de pianoharpen waarop elektromagneten (transducers) zijn bevestigd. In plaats van te worden gehamerd door de toetsen, wordt het geluid opgewekt door de transducers die rechtstreeks op het lichaam van de piano trillen. Met een veelvoud aan resonanties en weerkaatsingen als resultaat.

 

Website:

Mike Rijnierse
Rob Bothof