Over Oyfo Kunstpodium

 

Oyfo Kunstpodium organiseert tentoonstellingen beeldende kunst en brengt ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau in zowel solo- als groepstentoonstellingen onder de aandacht. Daarnaast legt het Kunstpodium verbanden met domeinen en thema´s die buiten de kunst liggen, met name technologie en cultureel erfgoed.

 

Oyfo Kunstpodium is nauw verbonden met Oyfo Techniekmuseum, dat aan de hand van diens veelzijdige collectie het verhaal vertelt over industriële, maatschappelijke en economische ontwikkeling en vraagstukken die daarmee samenhangen. Thema´s uit dit narratief worden in het kunstprogramma opgenomen maar nadrukkelijk vanuit het perspectief van de kunst behandeld.
 

Educatieve programma's
Rondom de tentoonstellingen worden prikkelende educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld die passen in de verschillende leerlijnen. Een educatief programma dat aansluit op 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. De educatieve programma’s bevorderen de betrokkenheid van het onderwijs en haar leerlingen met beeldende kunst.
 

Samenwerkingen
Oyfo Kunstpodium zoekt actief de samenwerking met andere partijen die eveneens actief zijn op het gebied van kunst, educatie en erfgoed.

 

Oyfo Kunstpodium (voormalig kunstpodium Zaal Zuid kunstpodium) is op zondag 1 mei 2022 officieel geopend.