Deze tentoonstelling was te zien van 21 september t/m 30 november 2014.

Grondstof & Wildgroei

 

F. Nolst, z.t., olieverf op doek, 1956. Privécollectie dhr. P. Hajenius, Enschede.
 

Presentatie door Dennis Moet op 21 november

In het kader van deze tentoonstelling zal ecoloog, onderzoeker en fotograaf Dennis Moet uit Haarlem een presentatie houden. Hierin zal hij ingaan op de wijze waarop het landschap bekeken en gelezen kan worden. Deze lezing vindt plaats op vrijdag 21 november 2014 om 20:15 uur bij Zaal Zuid kunstpodium. Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website.

 

Grondstof & Wildgroei

De tentoonstelling Grondstof & Wildgroei gaat over de wisselwerking tussen menselijke activiteiten en de natuurlijke omgeving. De geschiedenis van de mens kenmerkt zich door een steeds verder ingrijpen in de aarde en natuur. Woeste gronden worden ontgonnen en verkaveld en er ontstaat cultuurlandschap. Door ontdekkingen en uitvindingen is er een toenemende vraag naar ruwe grondstoffen in de vorm van erts, olie, gas, maar ook naar hout en plantaardige oliën. De daarbij ontstane industrie en productie van hout en bijvoorbeeld palmolie, hebben een grote invloed op landschap, milieu en samenleving. Maar niet alleen is er een koortsachtig zoeken naar nieuwe wingebieden van mineralen en fossiele brandstoffen; dit zoeken strekt zich ook uit naar groei en vruchtbaarheid. Kennis van deze fenomenen leidt er ook toe dat er in deze delicate processen op een steeds dieper niveau door de mens kan worden gestuurd.

 

Zaal Zuid Kunstpodium heeft een vijftal hedendaagse kunstenaars uitgenodigd. Sommige van hen gaan in hun werk in op de problematiek van menselijk ingrijpen en hoe natuurlijke processen daarop reageren. Anderen tonen een fascinatie voor aardse of gegroeide materialen die zij als ‘grondstof’ gebruiken in hun werk.
 

Fotograaf en ecoloog Dennis Moet onderzoekt de wisselwerking van o.a. vroege industrialisatie en de uitwerking ervan op natuur en landschap. Hij noemt deze gebieden ‘natuurbelaste landschappen’. Zijn foto’s zijn registraties van veranderingsprocessen tussen woeste en in cultuurgebrachte landschappen, maar ook van hoe natuur de ruïnes van de zware industrie en mijnbouw van weleer overwoekert. In een voormalig mijnbouwgebied waar steenkool werd gewonnen, ontdekte Dennis een plek waar nu zand wordt gewonnen. Het zand blijkt bijzonder geschikt te zijn als grondstof voor zonnecollectoren.

 

 

 

 

 

Roos Terra

Roos Terra beschrijft aan de hand van wilde planten, de kracht die ze bezitten om in stedelijke omgevingen onder vaak extreme condities te overleven en zich voort te planten. Maar ook hier is te zien hoe het stedelijk landschap zich moet weren tegen deze vorm van wildgroei, om niet als een ruïne te eindigen.
De planten worden door Roos via een drukprocedé op papier afgedrukt en met de hand ingekleurd. Soms zijn de afdrukken aangevuld met vlakken die de kleur dragen van het vindgebied.

 

 

 

 

 

Lilian van Neck

Lilian van Neck reageert in haar werk meer poëtisch en subjectief op het begrip natuur/cultuur en de belastende factoren van de huidige samenleving daarop. Haar installaties ogen organisch en natuurlijk, maar zijn wel opgebouwd uit afvalmateriaal. ‘Vuilbeest’ is de titel van een soort prehistorisch wezen dat in staat is om het door onze cultuur geproduceerde afval als voeding te gebruiken en zo de natuur te zuiveren. Helaas bestaat dit werk niet meer. In de tentoonstelling is wel een onderdeel ervan te zien; een videofilm die op de ‘huid’ van het vuilbeest werd geprojecteerd.

 

 

 

Dieke Venema en Luuk van Binsbergen

Dieke Venema en Luuk van Binsbergen hebben gemeen dat ze sculpturaal werken. Zij maken autonome beelden die bestaan uit oermaterialen als klei en boomstammen. In de kleisculpturen van Dieke Venema toont de huid van de keramiek het maakproces in al zijn directheid; de sculpturen zijn rauw, ongepolijst en aards. Zij ogen organisch of abstract. Toch ligt het ontstaan vaak in de banaliteit van alle dag. De vormen van gebruiksvoorwerpen, speelgoed of van bijvoorbeeld een opblaasbare kinderattractie, liggen aan haar beelden ten grondslag.

 

De beelden van boomstammen van Luuk van Binsbergen zijn reacties op de gegroeide vormen van de stammen, het beeld ligt daarom er al in besloten. De beelden tonen verschillende begrippen die binnen het beeldhouwen gangbaar zijn zoals, ritme, balans, verbinding, maar ook de tegenstelling binnen- en buitenkant, bewerkt en onbewerkt. Sommige beelden komen vanuit een vooropgezet plan tot stand, maar het kan ook zijn dat het plan wordt ‘gedwarsboomd’ door een verrassing in het materiaal met onverwachte uitkomsten.

 

Educatief programma door CREA

De tentoonstelling wordt begeleid met een educatief programma voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit programma is ontwikkeld door CREA Centrum voor Kunsteducatie in Hengelo. Het programma voldoet aan het door de Rijksoverheid opgestelde criterium ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Voor het onderwijs blijft de tentoonstelling t/m 12 december 2014 beschikbaar.

 

Tentoonstelling en educatief programma zijn mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Hengelo.