Deze tentoonstelling was te zien van 31 januari t/m 3 april 2016.

 

 

Vindplaats & Ontginning

 

Zaal Zuid kunstpodium heeft drie kunstenaars uitgenodigd om een presentatie te maken die bestaat uit historisch materiaal uit de collectie en het foto- en filmarchief van Museum Hengelo. De kunstenaars Tine Kemperman (Hengelo), Ton Harmsen (Enschede) en Remco Dikken (Borne) hebben allen een bepaalde affiniteit met geschiedenis, verzamelingen, fotografie en film. Zij zullen vanuit een kunstenaarsblik een selectie maken uit deze collectie en dit archief. Deze keuze, aangevuld met eigen werken van de kunstenaars, zal in Zaal Zuid kunstpodium worden gepresenteerd tijdens de voorjaarstentoonstelling in 2016.

 

Tine Kemperman

Wissink familie Mees

 

 

Ton Harmsen

 

Remco Dikken

Let's play ball 2015, 27,5 x 19,5 cm acrylverf op papier

 

Zaal Zuid kunstpodium wil in haar tentoonstellingen een relatie leggen tussen de geschiedenis van maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen met die van de hedendaagse kunst. Collecties met deze geschiedenis als uitgangspunt zijn niet alleen van historisch belang. Kunstenaars die met beelden en objecten werken en daarmee een verhaal of een bepaalde opvatting willen verbeelden, zullen vanuit een andere visie naar oude foto’s en filmfragmenten of gedateerde gebruiksvoorwerpen kijken dan historici dat doen.

 

Ontdekken kunstenaars andere kwaliteiten in dit materiaal door anders te kijken?
Vinden zij schoonheid en ontroering, of vreemde en grappige zaken in dit oude materiaal?
En welke verbindingen weten kunstenaars te leggen tussen dit erfgoed en hun eigen werk en is er dan sprake van een wederzijdse beïnvloeding; ontstaan er dan ook nieuwe betekenissen?
De tentoonstelling hoopt op deze vragen een verrassend en inspirerend antwoord te kunnen geven.

 

Naast de tentoonstellingen van Zaal Zuid is er een uitgebreid en uitdagende programma voor educatieve doeleinden gemaakt die met name voor het basis en voortgezet onderwijs zijn bestemd. Deze educatieve programma’s voldoen aan landelijke richtlijnen, “Cultuureducatie met Kwaliteit’’. CmK kan daarom een onderdeel zijn van de lesstof binnen het curriculum.